products

款式 產品訴求 ThermiconTM 熱力 產品特色 適用對象 使用部位
no!no! ULTRA

ULTRA

一機雙用
除毛+美膚
*需加購美膚頭
三段熱力
提升 35 %
*AI脈衝式溫控
*動態速度自動調節設計
快滑慢滑 溫度自動歸位
女性 臉部
全身毛髮
no!no! MICRO

Micro

容易上手
輕巧易攜
一段溫和熱力 重量超輕 女性 全身毛髮
no!no! PRO5

PRO5

專業除毛 五段熱力
提升35 %
Al脈衝式溫控 粗硬毛髮
男女皆可
全身毛髮
no!no! 8800

8800

經典熱銷 三段溫和熱力 長銷品項 女性 臉部
全身毛髮
全型號比較

全型號比較

www.hengstyle.com