products

款式 產品訴求 ThermiconTM 熱力 產品特色 適用對象 使用部位
no!no! ULTRA

ULTRA

一機雙用
除毛+美膚
*需加購美膚頭
三段熱力
提升 35 %
*AI脈衝式溫控
*動態速度自動調節設計
快滑慢滑 溫度自動歸位
女性 臉部
全身毛髮
www.hengstyle.com